503 Service Unavailable

No server is available to handle this request. Sitemap با بهره برداری از این تله کابین کیش که مجهز به کابین هایی با ظرفیت ۸ مسافر و سیستم خنک کننده می شود، امکان جابه جایی ۵۰۰ مسافر در ساعت و تماشای محیط دریا و ساحل کیش از ارتفاع ۴۰ متری سطح زمین فراهم خواهد شد.
گفتنی است تله کابین کیش در حاشیه ساحل دریا و از اسکله تفریحی تا بازار میکا مال  کیش امتداد داشته و دارای پنج ایستگاه خواهد بود که سه ایستگاه آن بین راهی است.